مشکلات کارکنان دستگاه قضایی احصاء و بررسی می‌شود

با فراخوان معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مبنی بر حضور فعال و مشارکت همکاران قضایی و اداری دادگستری های سراسر کشور،مشکلات کارکنان دستگاه قضایی احصاء و بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه بشرح زیر است: “بدینوسیله به اطلاع می رساند، با عنایت به دستور ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ شورای عالی قوه قضاییه مبنی بر احصاء مشکلات کارکنان دستگاه قضایی و ارائه راهکارهای برون رفت از آنها، در راستای حضور فعال همکاران محترم و مشارکت در تصمیم سازی ها حسب نظر دکتر رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، لطفا همکاران عزیز نظرات و پیشنهادات قابل اجرای خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری های استان ارائه نمایند.”
انتهای پیام 

نظرات بسته شده است.