منتظری: شاهد همکاری بیشتر دولت سیزدهم با قوه قضائیه هستیم/فضای مجازی، رها است

دادستان کل کشور بر ضرورت تعامل و همکاری بین قوا بویژه دولت و دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم همکاری بیشتری را شاهد هستیم و هر جلسه‌ای که به تبادل اطلاعات و تصمیمات جامع نیاز بوده، همکاری دولت خوب بوده است.…

رایزنی‌های مستمر ایران و روسیه نشانه اراده جدی برای شکل دادن دوران جدیدی از همکاری‌هاست

رئیس جمهور بر اهمیت همکاری کشورهای همسایه در حوزه دریای خزر، بر ممنوعیت هر گونه حضور نظامی بیگانه در این منطقه و به ویژه وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. به…

اهداف بایدن از سفر به عربستان

یک کارشناس مسایل آمریکا محورهای سفر جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به عربستان را موضوع انرژی، ایران و توافق ابراهیم دانست و گفت: البته بعید می دانم آمریکا بتواند به حداکثر دستاوردها در این موضوعات در این سفر دست یابد.…