مرور برچسب

آب و فاضلاب

جهش تولید بدون توجه به منابع آبی امکانپذیر نیست

«قاسم تقی زاده خامسی» روز دوشنبه در گفت و با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: اگر الگوی کشت متناسب با هر منطقه کشور تعریف و اجرا شده و نیز صنایع در کنار دریاها مستقر شوند و بخش خانگی هم توجه جدی تری به مدیریت مصرف بهینه آب داشته باشد، آن وقت…