مرور برچسب

آثار تاریخی

تشریح جزئیات برگشت محموله‌های میراث فرهنگی ایران از اتریش و کانادا

محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در گفت و گو با خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره برگشت محموله‌های میراث فرهنگی ایران از کشور‌های دیگر گفت:تعدادی شیءتاریخی ایران در اتریش به…