مرور برچسب

#ابراهیم رئیسی

رئیسی در جمع مردم اسلامشهر:خط قرمزی در مبارزه با فساد و ناکارآمدی وجود نخواهد داشت

سید ابراهیم رییسی گفت: طی دوسالی که به دستگاه قضایی آمدم شاهد پرونده ها و موضوعاتی هستم که نشان می دهد دغدغه های مردم نسبت به فساد و تبعیض کاملاً به حق است و به عنوان دستگاه قضایی اثبات کردیم می شود با فساد برخورد کرد و گفتیم در این کار هیچ…