مرور برچسب

اجاره داری حرفه ای

راه‌اندازی موسسه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف تنظیم بازار اجاره

«محمود محمودزاده» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تنظیم گری بازار اجاره گفت: در سال سخت اقتصادی ۱۳۹۹ برای تعدیل بازار اجاره اقدام به تعیین سقف برای تمدید قراردادهای اجاره وهمچنین وام ودیعه مسکن کردیم که تا حدودی منجر به…

راه‌اندازی موسسه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف تنظیم بازار اجاره

«محمود محمودزاده» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تنظیم گری بازار اجاره گفت: در سال سخت اقتصادی ۱۳۹۹ برای تعدیل بازار اجاره اقدام به تعیین سقف برای تمدید قراردادهای اجاره وهمچنین وام ودیعه مسکن کردیم که تا حدودی منجر به…