مرور برچسب

احتکار

احتکار بیش از ۹۰۰۰ تن گندم و برنج در ۲ استان

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار محمدرضا مقیمی با اعلام خبر کشف چندین هزار تن گندم و برنج احتکارشده در کشور اظهار کرد: در پی بررسی‌های اسنادی و میدانی پلیس، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به چندین انبار بزرگ در سطح کشور که…

احتکار بیش از ۹۰۰۰ تن گندم و برنج در ۲ استان

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار محمدرضا مقیمی با اعلام خبر کشف چندین هزار تن گندم و برنج احتکارشده در کشور اظهار کرد: در پی بررسی‌های اسنادی و میدانی پلیس، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به چندین انبار بزرگ در سطح کشور که…

احتکار بیش از ۹۰۰۰ تن گندم و برنج در ۲ استان

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار محمدرضا مقیمی با اعلام خبر کشف چندین هزار تن گندم و برنج احتکارشده در کشور اظهار کرد: در پی بررسی‌های اسنادی و میدانی پلیس، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به چندین انبار بزرگ در سطح کشور که…