مرور برچسب

احزاب سیاسی

تحلیلگر عراقی: انصراف «الکاظمی» از نخست‌وزیری بعید است

مدیر خبرگزاری عراقی «النخیل» با اشاره به اینکه سهم‌خواهی سیاسیون و برخورد دوگانه و ناعادلانه مصطفی الکاظمی با احزاب سیاسی، مهمترین عوامل تاخیر در تشکیل کابینه او است، انصراف وی از نخست‌وزیری را بعید دانست.