مرور برچسب

احمد جنتي

۳ سفارش «جنتی» به مردم

دبیر شورای نگهبان همه را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد. به گزارش ایسنا، آیت الله احمد جنتی پس از انداختن رای به صندوق گفت: سه سفارش دارم، اول مشارکت، دوم مشارکت، سوم مشارکت. وی افزود: امیدوارم مردم مثل…