مرور برچسب

اخبار ترجمه

مجمع سالیانه انجمن صنفی مترجمان برگزار نشد

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ محمدرضا اربابی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان، در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص برگزاری مجمع سالیانه این انجمن گفت: مجمع سالیانه انجمن صنفی…