مرور برچسب

اخبار “کویت”

“کویت” مقصد ترانزیت بخش عمده‌ای از مواد مخدر مکشوفه توسط ایران

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار مجید کریمی در نشست دوجانبه رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و کویت (ویدئو کنفرانس) ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری متقابل اقدامات مطلوب و…

“کویت” مقصد ترانزیت بخش عمده‌ای از مواد مخدر مکشوفه توسط ایران

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار مجید کریمی در نشست دوجانبه رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و کویت (ویدئو کنفرانس) ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری متقابل اقدامات مطلوب و…