مرور برچسب

استانی-سیاسی

تاکید بر رفع دغدغه افرادی که در خط اول پیگیری و مقابله با کرونا خدمت می‌کنند

رئیس جمهور در تماس تلفنی با استانداران چهار استان کشور، ضمن دریافت گزارش دقیق از فعالیتهایشان در ارتباط با اجرای دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری این استانها برای مقابله با بیماری…