مرور برچسب

استان تهران

۲۸۸ هزار «تهرانی» در همه گیری کرونا خون اهدا کردند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، محمد رضا مهدی زاده، مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه گزارش آماری اداره کل انتقال خون استان تهران در سال ۹۹ نشان می‌دهد طی این سال ۳۵۵ هزار و ۶۵۵ نفر برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند، افزود: طی سال…

۲۸۸ هزار «تهرانی» در همه گیری کرونا خون اهدا کردند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، محمد رضا مهدی زاده، مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه گزارش آماری اداره کل انتقال خون استان تهران در سال ۹۹ نشان می‌دهد طی این سال ۳۵۵ هزار و ۶۵۵ نفر برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند، افزود: طی سال…