مرور برچسب

اسنپ

بخش نیکوکاری به اسنپ‌کلاب اضافه شد/ مشارکت کاربران در کار خیر

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت اسنپ اعلام کرد: بخش نیکوکاری به اسنپ‌کلاب اضافه شد و  از این پس کاربران سوپراپلیکیشن اسنپ می‌توانند با امتیازهای خود که به واسطه‌ استفاده از سرویس‌های مختلف به دست می‌آورند، در کارهای خیر مشارکت کنند. اولین طرح…

بخش نیکوکاری به اسنپ‌کلاب اضافه شد/ مشارکت کاربران در کار خیر

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت اسنپ اعلام کرد: بخش نیکوکاری به اسنپ‌کلاب اضافه شد و  از این پس کاربران سوپراپلیکیشن اسنپ می‌توانند با امتیازهای خود که به واسطه‌ استفاده از سرویس‌های مختلف به دست می‌آورند، در کارهای خیر مشارکت کنند. اولین طرح…