مرور برچسب

اصولگرایان

کرسی‌های بهارستان، دستاورد سال اصولگرایان

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین رویداد سیاسی سال گذشته و برنامه‌ریزی برای حضور تاثیرگذار و در نهایت پیروزی در این انتخابات کارویژه تعریف شده اصولگرایان به عنوان یکی از جریان‌های سیاسی کشور بود. فروردین ماه ۹۸ و…