مرور برچسب

افزایش تقاضای کتاب

لزوم برداشتن دوگانگی فکری در جامعه برای افزایش تقاضای کتاب

اربابی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد; محمدرضا اربابی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص  راهکار افزایش تقاضای کتاب در جامعه گفت: برای افزایش…