مرور برچسب

اقدامات درمانی

رئیس‌زاده: برای اقدامات درمانی نیاز به هیچ فرد متخصصی از کشورهای دیگر نداریم

جامعه ی پزشکی ایران از کوچکترین یافته های علمی مستند ومعتبر برای کنترل و درمان کرونا در هر جای دنیا که باشد استفاده و استقبال میکند اما برای اقدامات درمانی نیاز به هیچ فرد متخصصی از کشورهای دیگر ندارد.