مرور برچسب

امامعلی رحمان

دیدار «رحمان» با دبیران شورای امنیت کشورهای پیمان امنیت جمعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان با دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر «دوشنبه» دیدار کرد. در جریان این ملاقات مبارزه با تهدیدات، از جمله خطرات مربوط به همه گیری…