مرور برچسب

امنیت غذایی

فوربس: بحران غذای جهان رفتنی نیست؛ باید از آن سبقت بگیریم

به گزارش ایرنا به نقل از نشریه اقتصادی فوربس، شیوع کرونا، جنگ اوکراین، تورم فزاینده و خشکسالی در حال تشدید بحران کمبود مواد غذایی در جهان هستند. آمار و ارقام، از داستانی هشدارآمیز خبر می‌دهند. سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد…

فوربس: بحران غذای جهان رفتنی نیست؛ باید از آن سبقت بگیریم

به گزارش ایرنا به نقل از نشریه اقتصادی فوربس، شیوع کرونا، جنگ اوکراین، تورم فزاینده و خشکسالی در حال تشدید بحران کمبود مواد غذایی در جهان هستند. آمار و ارقام، از داستانی هشدارآمیز خبر می‌دهند. سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد…