مرور برچسب

انتخابات درون‌حزبی آمریکا

انتخابات درون‌حزبی آمریکا | خیز بایدن به سوی پیشتازی در «سه‌شنبه بزرگ»

در رأی‌گیری معروف به «سه شنبه بزرگ» که مرحله درون‌حزبی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به صورت همزمان در 14 ایالت این کشور برگزار می‌شود جو بایدن به سوی تبدیل شدن به نامزد پیشتاز خیز برداشته است.