مرور برچسب

انجمن قلم ایران

«قلم زرین» برای تهیه کتاب با مشکل مواجه شده است/ احتمال تغییر زمان برگزاری اختتامیه

رئیس انجمن قلم ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ محسن پرویز رئیس انجمن قلم ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص جلسات این انجمن ادبی گفت: انجمن قلم ایران در ایامی که گذشت به…