مرور برچسب

انرژی برق

تعرفه «بحرانی پیک مصرف برق» شامل مشترکان عادی نمی‌شود

«محمد حسن متولی زاده» روز جمعه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:‌ همواره سیاست‌های تشویقی برای ترغیب مشترکان به مصرف بهینه دنبال می‌شده و هدف نیز این بوده که مشترکان وقتی همکاری می کنند از پاداش این همکاری بهره مند شوند.…

تولید۳۴۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۹۹

به‌گزارش روز یکشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، از این مقدار انرژی تولید شده،  ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی و بقیه آن مربوط به صنایع بزرگ است. بر این اساس، توان تولیدی همزمان در پیک…

تولید۳۴۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۹۹

به‌گزارش روز یکشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، از این مقدار انرژی تولید شده،  ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی و بقیه آن مربوط به صنایع بزرگ است. بر این اساس، توان تولیدی همزمان در پیک…

تولید۳۴۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۹۹

به‌گزارش روز یکشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، از این مقدار انرژی تولید شده،  ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی و بقیه آن مربوط به صنایع بزرگ است. بر این اساس، توان تولیدی همزمان در پیک…

تولید۳۴۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۹۹

به‌گزارش روز یکشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، از این مقدار انرژی تولید شده،  ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی و بقیه آن مربوط به صنایع بزرگ است. بر این اساس، توان تولیدی همزمان در پیک…