مرور برچسب

انفجار خط لوله گاز ایران در ترکیه

صادرات گاز ایران به ترکیه، ۱۱ انفجار در ۱۵ سال

ترکیه اولین مشتری گاز ایران با خط لوله به شمار می‌رود. صادرات گاز به این کشور بر اساس توافقی در میانه دهه ۹۰ میلادی، از سال ۲۰۰۱ آغاز شد.صادرات گاز ایران به ترکیه اگرچه تا ۵ سال بعد از آغاز، با امنیت کامل در جریان بود اما بعد از آن با حوادث…