مرور برچسب

ایتالیا

بدهی؛ مرحله بعدی بحران جهانی

همه‌گیری کرونا در جهان و تعطیلی‌های گسترده، باعث سقوط شاخص‌های اقتصادی شده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، برای اولین بار در تاریخ معاصر جهان همه کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور هم‌زمان در رکود قرار گرفته‌اند.…