مرور برچسب

ایران و آذربایجان

واگذاری تامین امنیت ضلع شمالی سدهای مشترک خداآفرین و قیزقلعه سی به آذربایجان

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو اعلام کرد که با حضور فرمانده مرزبانی کشور و فرمانده مرزهای زمینی ضلع شمالی سدهای مشترک خداآفرین و قیزقلعه سی به این کشور واگذار شد. به گزارش…