مرور برچسب

ایران و عریستان

چرا ایران و عرابستان ناگزیر به حل اختلافات هستند؟

یک دیپلمات پیشین کشورمان می‌گوید: ایران و عربستان با درک اینکه شرایط در عرصه جهانی تغییر کرده است، به این نتیجه رسیده‌اند که باید در راستای حفظ منافع و موقعیت خود در سطح منطقه و جهان، تغییراتی را در سیاست هایشان ایجاد کنند.…