مرور برچسب

بازنگری در قانون مجازات

تغییر مکرر قوانین موجب فرار سرمایه‌های مادی و انسانی می‌شود

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تغییر مکرر قوانین نشان از عدم دانش قانونگذار و بی ثباتی جامعه است و موجب عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی می‌گردد. سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با…

برای تغییر قوانین کیفری، جرم زدایی مد نظر مجلس قرار گیرد

یک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که برای تغییر قوانین کیفری،باید جرم زدایی مد نظر مجلس قرار گیرد. عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاکید رییس قوه قضاییه برای بازنگری در قوانین کیفری اظهار کرد:…

برزگر: هم مجازات‌ها و هم آیین دادرسی نیاز به بازنگری دارند

یک کارشناس مسایل حقوقی با بیان اینکه بازنگری در قوانین به عنوان یک اصل ضروری است، گفت: بنابراین پیشنهاد ریاست قوه قضاییه برای بازنگری در قوانین بسیار بجا، ضروری و مدبرانه است که ان‌شاءالله بتوانند با استفاده از تفکرات مثبت حقوقدانان و افراد…