مرور برچسب

بازی های المپیک

پشتیبانی ها از رشته های حاضر در بازی های المپیک مضاعف خواهد شد

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دیدار نوروزی با جمعی از روسای فدراسیون‌های ورزشی گفت: با وجود مشکلات اقتصادی در کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه، تلاش کردیم تا بهترین امکانات را برای فدراسیون‌ها و المپیکی‌ها مهیا…

پشتیبانی ها از رشته های حاضر در بازی های المپیک مضاعف خواهد شد

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دیدار نوروزی با جمعی از روسای فدراسیون‌های ورزشی گفت: با وجود مشکلات اقتصادی در کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه، تلاش کردیم تا بهترین امکانات را برای فدراسیون‌ها و المپیکی‌ها مهیا…

پشتیبانی ها از رشته های حاضر در بازی های المپیک مضاعف خواهد شد

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دیدار نوروزی با جمعی از روسای فدراسیون‌های ورزشی گفت: با وجود مشکلات اقتصادی در کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه، تلاش کردیم تا بهترین امکانات را برای فدراسیون‌ها و المپیکی‌ها مهیا…