مرور برچسب

برنامه ریزی درسی

لزوم توجه معلمان به برنامه ریزی درسی

صمد کریم زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برنامه ریزی فعالیتی مستمر، منظم، منطقی و سیستماتیک برای رسیدن به هدف مشخص است. اگر این عملیات در سطح…