مرور برچسب

برنامه همکاری جامع ایران و چین

یادداشت مهمان؛ دلالت مشارکت چین و عربستان سعودی برای ایران و برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله

به گزارش خبرگزاری فارس، یادداشت مهمان: وحید قربانی*؛ برای اینکه بتوانیم بیانیه «مشارکت جامع راهبردی ۲۰۱۶ ایران و چین» و سند اخیر امضایی «برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله» دو کشور را درک کنیم، باید تصویری کلی از الگوی مشارکت چین با دیگر کشورها…