مرور برچسب

بهداشت

دندان‌پزشکی در ایران همتراز کشورهای پیشرفته دنیاست

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هیچ درمانی در حوزه دندان‌پزشکی در دنیا وجود ندارد که تکنولوژی و دانش اساتید و متخصصان داخل کشور از آن بی بهره یا حتی یک گام عقب تر باشند.

استقرار تیم‌های بهداشت در ۳۶ مبدأ ورودی کشور

وزیر بهداشت با بیان اینکه در ۳۶ مبدأ ورودی کشور تیم‌های جستجوگر بهداشتی را برای بیماریابی و موارد مشکوک کرونا مستقر کرده‌ایم گفت: خطر ویروس کرونا برخلاف برداشت عمومی ملت‌ها، از ویروس آنفلوانزای H۱N۱ کمتر است.