مرور برچسب

بهرام قاسمی

بازی رندانه و چندگانه آمریکا با برجام با هیچ منطق و معیاری قابل توجیه نیست

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه با اشاره به تلاش آمریکا برای استفاده از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت تمدید تحریم…