مرور برچسب

بودجه ۱۴۰۰

جهانگیری بودجه ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صنعتی را ابلاغ کرد

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت،  با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، مصوبه مربوط به تعیین بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ آنها ابلاغ شد. هیات وزیران در…

جهانگیری بودجه ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صنعتی را ابلاغ کرد

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت،  با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، مصوبه مربوط به تعیین بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ آنها ابلاغ شد. هیات وزیران در…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…

نماینده مجلس: ۲ هزارمیلیارد تومان دربودجه به مناطق روستایی اختصاص یافت

به گزارش ایرنا، علی اصغر خانی روز شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه از نگاه مجلس یازدهم شورای اسلامی جلوگیری از رانت و اختصاص اعتبارات به تمام ارکانِ نیازمند توسعه از نکات بارز بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود:…