مرور برچسب

بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق

انسداد همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹

بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک ها و موسسه های اعتباری…

 توقف فعالیت کارتخوان‌های پرخطر و غیرمجاز در سال ۹۹

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده، شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۳۹۹ از ادامه فعالیت پر خطر و غیرمجاز حسابهای باتکی و پایانه های فروش (اعم از…