مرور برچسب

بودجه ۹۹

درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ چقدر است؟

صادرات نفت برای ایران همواره یکی از مهمترین راه ها برای کسب درآمد ارزی به شمار می رفته است. بر این اساس رقم پیش بینی شده برای درآمدهای نفتی از محل صادرات در بودجه مورد توجه است.با این حال به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه صادرات نفت…