مرور برچسب

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کاهش تلفات ۱۷ هزار نفری حوادث رانندگی با راننده محورشدن بیمه

بر اساس برنامه ششم توسعه، با هدف کاهش خسارات جانی و  مالی ناشی از حوادث رانندگی، باید بیمه‌های شخص ثالث راننده محور شوند که البته تاکنون اجرایی نشده است. چندی است که زیرساخت های اجرای این طرح با همکاری دولت و نیروی انتظامی در حال آماده…