مرور برچسب

تاسیسات غنی‌سازی نطنز

اقدامات اسراییل بدون پاسخ نمی ماند/ایران با هوشیاری در دام اسراییل نیفتد

مدیر کل پیشین بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه گفت: اسراییل نگران است تا وضعیت منطقه خاورمیانه عادی و مناسبات بهبود یابد لذا از هر موقعیتی استفاده می کند تا ایران را وادار به عکس العمل کرده و اوضاع را به هم بریزد اما ایران باید هوشیار باشد تا…