مرور برچسب

تجاوز

شورای حمایت از محاکمه عادلانه:به حاکمیت سوریه احترام گذاشته شود

رئیس شورای بین الملل حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر ضمن انتقاد از وجود تحریف در گزارش حقیقت‌یاب سازمان ملل در سوریه بر ضرورت احترام به حاکمیت این کشور و رفع تحریم‌های اقتصادی کمرشکن از سر ملت آن تاکید کرد.