مرور برچسب

تحریم‌های آمریکا

تجربه بین‌المللی مقابله با تحریم بر اساس ترجمه سند وزارت بازرگانی چین

مرکز پژوهش های مجلس با ترجمه سند وزارت بازرگانی چین با عنوان: «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی»، به بررسی تجربه بین المللی در زمینه مقابله با تحریم پرداخت. به گزارش…