مرور برچسب

تحریم دارویی

ذخایر مواد اولیه دارویی کشور به حداقل رسیده است

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نشست خبری اظهار کرد: امیدواریم تحریم‌ها برداشته شود و در حوزه‌های مختلف مانند تامین مواد اولیه…

ذخایر مواد اولیه دارویی کشور به حداقل رسیده است

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نشست خبری اظهار کرد: امیدواریم تحریم‌ها برداشته شود و در حوزه‌های مختلف مانند تامین مواد اولیه…