مرور برچسب

تعویق اعزام

فارس من| سردرگمی کنکوری های مشمول؛ سربازی برویم یا آزمون دهیم؟

کرونا چند مرحله زمان آزمون کارشناسی ارشد را به تعویق انداخت. استرس ، نگرانی و دلواپسی در داوطلبان مشمول موج می زند.نمی دانند چه کنند؟ بروند سربازی یا آزمون بدهند؟ داوطلبان بلاتکلیف خواستار تعویق اعزام هستند.