مرور برچسب

تغییر اقلیم

«دوشنبه» میزبان چهارمین کنفرانس منطقه آسیای مرکزی در زمینه تغییر اقلیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «بهادر شیر علی زاده» رئیس کمیته محیط زیست تاجیکستان و «ایرینا بیکمیرزایوا» هماهنگ کننده منطقه‌ای پروژه «برنامه سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش پیامدهای آن در حوزه دریای آرال» (CAMP4ASB)  در شهر دوشنبه…