مرور برچسب

تغییر ساعت کاری ادارات

دوگانه کارگران و کارفرمایان در «کاهش ساعت کار»

اوایل دی ماه بود که خبر شیوع کرونا در چین منتشر و نگرانی‌ها در خصوص ورود این ویروس در کشور ایجاد شد و به فاصله دو ماه (۳۰ بهمن ماه) گزارش‌هایی از شناسایی افراد مبتلا به این ویروس در رسانه‌های ایران منتشر شد. از همان روزهای نخست تدابیر…