مرور برچسب

تفاهم نامه ایران و چین

سند همکاری ایران و چین؛ میخی بر تابوت غربی ها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، بحث سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین برای اولین بار در سال ۹۴ و با سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین، به ایران آغاز شد. رئیس جمهور چین به همراه یک هیئت عالی رتبه سیاسی - اقتصادی سوم بهمن ۱۳۹۴، به تهران سفر…