مرور برچسب

تكريم ارباب‌رجوع

پاسخگویی به مردم در دادگستری‌ها مرهمی بر دردهای آنان است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: پاسخگویی به مردم و توجه به خواسته‌هایشان در دادگستری‌ها، تا اندازه‌ای مرهمی بر دردهای آنان محسوب می‌شود. کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت تکریم ارباب رجوع در مراکز…

کارکنان دستگاه قضایی از موضع بالا به مراجعین ننگرند

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید به این یقین برسند که اربابان رجوع ولی نعمتان آنها و آنها خدمتگزار مردم هستند و به اصطلاح از موضع بالا به مراجعین ننگرند. حسین ساعتچی یزدی در…

برزگر: تکریم ارباب رجوع به حکم قانون از ضروریات است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تکریم ارباب رجوع به حکم قانون، اخلاق، شرع و حقوق شهروندی مردم یکی از ضروریات است که باید روز به روز مسئولین، قضات، دست اندرکاران قضایی و عوامل آنها نسبت به ارباب رجوع رعایت کنند.…

مشکل تکریم ارباب رجوع فقدان قانون نیست

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مشکل تکریم ارباب رجوع بحث فقدان مستند قانونی و مصوبه نیست، بلکه مصوبه به اندازه کافی وجود دارد، اما مهم این است که این تکریم در عالم واقع انجام شود. علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با…

بی‌احترامی و عدم توجه به خواسته‌های مراجعین، تخلف است

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع و احترام به هم نوع، گفت: بی احترامی و عدم توجه به خواسته‌های مراجعین به یک اداره تخلف است. عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت تکریم ارباب…