مرور برچسب

تلاش ملی برای ساخت و پرتاب ماهواره ظفر

روایت پرتاب «ظفر» در دل کویر

رو به روی مانتیور ایستاده‌ایم، سرعت موتور ماهواره‌بر از ۶۵۳۳ کیلومتر بالاتر نمی‌رود. ثانیه‌های اول با فکر این‌که ارتباط تله‌متری قطع شده و احتمال اتصال دوباره ارتباط وجود دارد به مانتیور خیره می‌مانیم. کسی که پشت بلندگو سرعت و ارتفاع را…