مرور برچسب

تنیس روی میز

انتصاب اعضای کمیته سرداوران و داوران تنیس روی میز

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز با پیشنهاد سرپرست کمیته سرداوران و داوران طی ابلاغ های جداگانه افراد ذیل را به عضویت این کمیته منصوب کرد. * محمد قاسم…

انتصاب اعضای کمیته سرداوران و داوران تنیس روی میز

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز با پیشنهاد سرپرست کمیته سرداوران و داوران طی ابلاغ های جداگانه افراد ذیل را به عضویت این کمیته منصوب کرد. * محمد قاسم…

انتصاب اعضای کمیته سرداوران و داوران تنیس روی میز

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز با پیشنهاد سرپرست کمیته سرداوران و داوران طی ابلاغ های جداگانه افراد ذیل را به عضویت این کمیته منصوب کرد. * محمد قاسم…