مرور برچسب

توطئه آمریکا برای عراق در بحبوحه بحران کرونا

گروه‌های مقاومت مانع کودتای احتمالی در عراق هستند

در روزهای اخیر ‌و در در بحبوحه درگیری جهان با کرونا اخبار و شایعاتی از عراق به گوش می‌رسد.  جابجایی نیروهای نظامی آمریکا در عراق این تصور را ایجاد کرد که این کشور ‌قصد اجرای برنامه‌هایی را در این کشور دارد و گفته شد که آمریکا ممکن است…