مرور برچسب

تیم ملی کامپوند

آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی کامپوند از امروز

به گزارش خبرگزاری موج، اردوی آماده سازی تیم ملی کامپوند زنان و مردان از امروز چهارشنبه یکم اردیبهشت با حضور ۸ کماندار در سایت تیروکمان آغاز می شود و تا ۲۴ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. این اردو به منظور آماده سازی تیم ملی کامپوند برای حضور در…

آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی کامپوند از امروز

به گزارش خبرگزاری موج، اردوی آماده سازی تیم ملی کامپوند زنان و مردان از امروز چهارشنبه یکم اردیبهشت با حضور ۸ کماندار در سایت تیروکمان آغاز می شود و تا ۲۴ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. این اردو به منظور آماده سازی تیم ملی کامپوند برای حضور در…