مرور برچسب

جاسوسی

جزئیات جاسوسی سعودی‌ها از مخالفان حکومت از طریق هک حساب‌های توئیتری

افشاگری آژانس‌های اطلاعاتی و روزنامه‌های آمریکایی نشان می‌دهد دو کارمند دارای تابعیت عربستان سعودی در شرکت توئیتر، به‌مدت 6 سال اطلاعات کاربران را برای دولت سعودی ارسال می‌کردند.